دکتر منصور غیاث الدین

 

 

 

 

 

 

 

دكتر منصور غياث الدين از بنيانگذاران انجمن متخصصان محيط زيست و عضو انجمنهاي بهداشت ايران، بهداشت محيط، هيات- امناي انجمن زنان مبارزه با مواد و آلودگي هوای محيط زيست و نيز عضو سابق انجمن بهداشت حرفه اي امريكا مي باشد. او در سال 1308 در شهر سمنان چشم به جهان گشود. اين استاد پيشكسوت دانشكده بهداشت درخصوص زندگي شخصي و تحصيلي خود اظهار داشت: بنده در سال 1308 در شهر سمنان بدنيا آمدم و داراي همسري مهربان، فرزندي دلسوز و دو نوه گل هستم.

تحصيلات ابتدايي را در سال 1316 در سمنان و در سال 1329 ديپلمم را در دبيرستان قريب تهران گرفتم و در كنكور شركت نمودم و اولين رشته اي كه قبول شدم رشته مهندسي كشاورزي در دانشگاه تهران بود و در سال 1332 در اين رشته فارغ التحصيل شدم.

پس از فارغ التحصيل شدن از دانشگاه تهران به دليل اينكه بيماري مالاريا در سطح كشور شايع شده بود از چند فارغ التحصيل در رشته حشره شناسي كه حدود ده نفر بودند درخواست كردند تا براي ريشه كن كردن اين بيماري تعليم ببينند تا به شهر هاي مختلف رفته و در خصوص مالاريا و انگل ها مطالعات خود را شروع كنند و راه حلي براي از بين بردن اين بيماري پيدا كنند كه يكي از اين ده تن من بودم و طي يك دوره كوتاه حشره شناسي و يك مصاحبه عازم شهرستانهاي دور افتاده شديم. اولين انتخاب من استان خراسان بود و پس از حدود يك سال مطالعه و تحقيق و درمان بيماران بالاخره به تهران بازگشتم و گزارش كارهايم را دادم و همچنين به شهر هاي برازجان و بندر عباس و شهر هاي ديگر هم سفر كردم و طي همين سفرها دو ناقل جديد بيماري مالاريا را شناسايي نمودم كه هم بصورت مقاله و هم بصورت مجله و همچنين به ثبت رسيد.

وي افزود، در سال 1345 كه من به جامائيكا رفتم و دانشكده بهداشت دانشگاه تهران تاسيس شد؛ پس از گرفتن مدرك و بازگشت به ايران، بيشتر فعاليتهايم را در زمينه بهداشت و محيط و نيز حشره شناسي متمركز كردم. تا اينكه سال 1345 به مدت دوسال ديگراز سوي" سازمان بهداشت جهاني" به پاكستان شرقي (بنگلادش امروزي) با عنوان" كارشناس حشره شناس و مشاور" به منظور تدريس دوره هاي آموزش به تيم مطالعات محلي اعزام شدم، پس ازاتمام ماموريت يكساله درخواست تمديد اقامتم به مدت يكسال ديگر در پاكستان به تهران ابلاغ شد كه با آن موافقت نشد؛ لذا پس ازبازگشت به ايران من و همكارم دكترصميمي در اولين دوره كارشناسي ارشد "بهداشت محيط" يا "مهندسي بهسازي" در دانشكده بهداشت دانشگاه تهران پذيرفته شديم ، سال 1348پس از اخذ كارشناسي ارشد، به واسطه انجام تحقيقات فراواني كه دردوران فراگيري مالاريولوژي داشتم، يكي ازموفق ترين طرحهارا براي مبارزه و كنترل مالاريا در عشاير قشقايي ارائه كردم.

 دكتر غياث الدين در مورد مقالات علمي، كتب انتشار يافته و ابداعات خود گفت: اينجانب حدود 60 الي 70 مقاله علمي را درمجلات داخلي و خارجي به چاپ رسانده ام از جمله: رل انوفل فلووياتيليس بعنوان ناقل مالاريا در جنوب ايران –سومين كنگره گياه پزشكي تهران 1346، بررسي انتشارNOxدر تهران –دانشگاه پلي تكنيك 1356،همچنين مقالاتي در سمينار انجمن American air and waste( پتسبورگ 1365)، دهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران سال 1378، همايش اقتصاد انرژي اسفند 1388، كنفرانس رهبري يك پارچه ( انجمن سبز ايران) 1387و... داشته ام. مقاله هاي منشر شده اين استاد پيشكسوت دانشكده بهداشت در مجلات علمي –پژوهشي فارسي عبارتند از: ذرات رسوب شونده و اثرات بهداشتي آنها در مجله ايران شماره 3 سال 1355، بررسي هواي تهران براي NOxدر مجله بهداشت ايران شماره 13562، اثر شيرابه محل هاي دفن زباله تهران بر آبهاي سطحي و زيرزميني در مجله محيط شناسي شماره 14 سال 1355، روند تغييرات گازهاي CFCدر مجله محيط شناسي شماره 13 سال 1355، اثر تماس كارگران يك كارخانه از بست سيمان با الياف از بست در  مجله بهداشت ايران سال 1375، مواجهه كارگران آب كرم كاري با كرومات در مجله بهداشت ايران شماره 1- 4 سال 1364، بررسي فلور باكتريهاي هوازي تهران مركزي در مجله كوثر تابستان 77 شماره 3 ، حذف كاتاليستي SO2از دودكش نيروگاههاي حرارتي با سوخت فسيلي در مجله علمي _ پژوهشي علوم و تكنولوژي محيط زيست پائيز 1378، بررسي عدم قطعيت ناشي از ضرايب پخش در مدل گوسي در مجله علوم و تكنولوژي محيط زيست شماره 5 و 6 تابستان و پائيز 1379 ، بررسي ضرايب پخش انتشار آلاينده هاي صنايع شيميايي در محدوده تهران بزرگ در مجله حكيم 1380، بررسي اثرات اقتصادي آلودگي زيست محيطي نيروگاه بيستون در مجله دانشگاه علوم پزشكي يزد 1380، بررسي فني و اقتصادي 5 مرحله متوالي بازيافت فلزات سنگين از فاضلاب ها در مجله علوم تكنولوژي شماره 21 زمستان 1382 و سرمقاله فصل نامه و تكنولوژي محيط زيست دوره هشتم شماره 3 پاييز 85 و 80 است. 

وي همچنين ادامه داد پايان نامه كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا در گروه بهداشت محيط و بهداشت حرفه اي در دانشگاههاي تهران، تربيت مدرس و علوم و تحقيقات راهنمايي كرده  و در پنج كرسي متفاوت به تدريس پرداخته ام و حدود 40 طرح پژوهش ملي و منطقه اي داشته ام از جمله: بررسي اثرات آلودگي هواي تهران بر كودكان دبستاني، بررسي گازهاي گلخانه و گازهاي مخرب لايه اوزن در سطح كشور، بررسي آلودگي هوا و تعيين سهم منابع در استانهاي خوزستان، كرمان و مازندران، بررسي اثرات زيست محيطي نيروگاههاي كشور، ارزيابي زيست محيطي نيروگاههاي در دست ساخت كرمان و آبادان، بررسي كمي و كيفي هواي محل احداث نيروگاه اروميه ، بررسي آلودگي هاي نيروگاه شازند و ارائه روش هاي كاهش آن و....

كتابها و انتشاراتي كه اين استاد دانشكده بهداشت داشته است شامل: كتاب آلودگي هوا از ترجمه كتاب Perkinsانتشارات دانشگاه تهران چاپ اول 1367 و چاپ چهارم 1379 مي باشد.

از ديگر كتاب هاي اين استاد مي توان به  كتاب آلودگي هوا، اثرات ، منابع و كنترل انتشارات دانشگاه تهران 1385 در 950 صفحه كه در سال 1386 به عنوان كتاب برگزيده دانشگاه تهران انتخاب شد، كتاب حشره كش هاي تدخيني انتشارات دانشكده بهداشت شماره 1065 سال 1341، كتاب ارزيابي مالاريا در جنوب ايران نشريه شماره 1546 سال 1345 دانشكده بهداشت، كتاب بهداشت محيط در محيط كار دانشگاه ابوريحان سال 1356، كتاب تهويه صنعتي اصول و طراحي دانشگاه تربيت مدرس 1366 و كتاب  كنترل هوا از نظر ذرات طراحي سيلكون اطاقك رسوب دهي و رسوب دهنده الكترواستاتيك 1369 –دانشكده بهداشت دانشگاه تهران و كتاب  مديريت محيط براي مبارزه با ناقلين –دانشگاه تهران 1345 اشاره كرد.

دكتر غياث الدين درخصوص سمتهاي كه در طي اين سالها داشته است گفت: پس از اتمام تحصيلاتم درآمريكا و اخذ گواهي نامه پايان تحصيل دردوره دكتري به ايران باز گشتم و از سال 1354تا 1358علاوه بر اينكه به عنوان استاديار در دانشكده بهداشت و محيط دانشگاه تهران شروع به تدريس كردم، سرپرستي امور دانشجويان دانشكده را نيز برعهده داشتم و بعداز گذشت حدود چهارسال به عنوان معاون آموزشي دانشكده بهداشت انتخاب شدم. همچنين در سال 1365 به درجه دانشياري و بعد از چهار سال به درجه استادي نائل آمدم. وي از ديگر سمتهاي خود به مواري ازجمله موارد زيراشاره كرد:

 43-1332 كارشناس و محقق حشره شناسي پزشكي در نقاط مختلف ايران

45-1343  مشاور سازمان بهداشت جهاني در كشور پاكستان شرقي (بنگلادش)

47-1345 براي دوره آموزشي كارشناسي ارشد بهداشت محيط

50-1347 مسئول امور اداري دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي

59-1355 استاديار و معاون دانشجويي

64-1359 معاون آموزشي دانشكده بهداشت و ارتقاء دانشياري

1364 استاد مدعو دانشگاه تولين

77-1365 استاد ومعاون پژوهشي

1377 بازنشسته ومدير بخش مهندسي محيط زيست مركز توسعه تكنولوژي نيرو

دكتر غياث الدين درادامه سخنان خود گفت: در حال حاضر عضو فرهنگستان در گروه تخصصي انرژي و محيط زيست عضو چندين انجمن عضو هيات تحريريه و مجله علمي پژوهشي همكاري با مركز علوم و تحقيقيات دانشگاه آزاد اسلامي مي باشم.

وي طي مراحل خود را چنين عنوان كرد: تحصيلات دانشگاهي من ليسانس مهندسي كشاورزي سال 1332 دانشگاه تهران، ،فوق ليسانس مهندسي بهداشت محيط سال 1347 دانشگاه تهران، دكتراي محيط زيست سال 1354 دانشگاه تولين امريكا و همچنين دوره هاي تخصصي اينجانب شامل: مالاريولژي سال 1340 جامائيكا و مكزيك دوره سازمان جهاني بهداشت، شناسائي بند پايان 1341 اتلانتا مركز cdcآمريكا، مديريت ارتباطات 1351 نيواورلئان آمريكا،  روش تحقيق 1371 دانشگاه تهران و دوره سرمميزي 14000 ISOموسسه SGSانگليس فوريه 1998   است.

استاد با بيان خاطرات گذشته خود افزود، هنگامي كه مرا براي يك ماموريت مطالعه مالاريا به يكي از شهرهاي بوشهر فرستادند، پدرم از من خواست كه به خانه يكي از اقوام كه پسر خاله پدرم بود. اين سفر مقدماتي را پيش آورد تا واقعه ازدواج بنده رخ دهد. بله بنده با دختر اين خانواده ازدواج كردم  كه ايشان نيز همسر با وفاي من شدند و در تمام مراحل زندگيم در كنار من و با من بودند و هستند.

وي همچنين از هم دوره اي خود در دوران تحصيل و خدمت در دانشگاه علوم پزشكي تهران به دكتر مكي ،دكتر منوچهري ، دكتر صميمي و دكترباستان حق اشاره كرد و از آنان به نيكي ياد كرد.

دكتر غياث الدين در مورد برگزاري مراسم چهل و پنجمين سال تاسيس دانشكده بهداشت و همچنين استمرار اين جشنها گفت: با توجه به قدمت دانشكده بهداشت و اهميت اين رشته در دنيا، برگزاري اين جشن، كار بسيار قشنگ و زيبايي است زيرا دانشكده بهداشت در حال حاضر داراي گروه هاي متفاوتي است و هر گروه فارغ التحصيل خودش را دارد و همچنين گروه حشره شناسي به عنوان گروه جديدي شناخته شده است. خوشبختانه دانشكده بهداشت نسبت به 45 سال پيش خيلي فرق كرده خيلي از بيماريهاي واگيردار به همت اساتيد قديمي و دانشجويان جديد تا حدود زيادي از بين رفته و اين باعث افتخار دانشگاه علوم پزشكي تهران و ايران مي باشد و من به همه دست اندر كاران برگزاري اين جشن تبريك مي گويم و اميدوارم كه اين جشنها هر چند سال يك بار استمرار داشته باشد.

وي در ادمه خطاب به دانشجويان خاطر نشان كرد، هر محققي يك در را مي گشايد كه اين در به درهاي ديگر باز ميشود و ديگران بايستي اين درها را به درهاي دوم و سوم و چهارم و... منتهي كنند. پيشرفت علم هم در دنيا به همين ترتيب بوده و يكباره خلق نشده، بلكه يك نفر كاري انجام داده و ديگري كار او را دنبال كرده است و از اين به بعد نيز دانشجويان مي توانند با مطالعه و تحقيق راه اساتيد قديمي را طي كنند و ايده بدهند و توصيه من به دانشجويان اين است كه كار تحقيق و مطالعه مقالات و كتب قديمي ها را هيچگاه فراموش نكنند و در تمام زمينه ها كار كنند و به دنبال راه حل براي از بين بردن مشكلاتي كه ممكن است در جامعه مردم با آن مواجه باشند و همچنين چيزهايي كه مردم با آن در ارتباط هستند مثل آب، خاك، هوا، گياهان تلاش نمايند.

دكتر غياث الدين با اشاره به تاسيس دفتر ارتباط با دانش آموختگان در دانشگاه گفت: وقتي من از دانشگاه آمريكا فارغ التحصيل شدم مرتب از طريق alumniبا من تماس مي گرفتند و هميشه مجله برايم مي فرستادند و اطلاع رساني خوبي داشتند و من خوشحالم از اينكه دانشگاه علوم پزشكي تهران اولين دانشگاهي در ايران است كه دفتر ارتباط با دانش آموختگان را تاسيس كرده و از اين طريق مي توانيم با گرفتن آدرس، ايميل و تلفن اساتيد باآنها در ارتباط باشيم و همچنين از طريق اين دفتر مي توانيم بادوستان قديمي خود در سرتاسر دنيا در ارتباط باشيم، راه اندازي دفتر ارتباط با دانش آموختگان در دانشگاه علوم پزشكي تهران خبر بسيار خوبي بود كه من شنيدم و براي كساني كه زحمت كشيدند و اين دفتر را تاسيس كردند آرزوي توفيق مي كنم.

در كارنامه دانشگاه نشانها و مدالهايي نيز مي درخشد كه در زيربه آنان اشاره شده است:

*1381 جايزه محيط زيست براي پژوهش هاي زيست محيطي توسط فرهنگستان علوم و ادب فارسي

* 1382 چهره ماندگار براي سوابق تدريس و تحقيق توسط دانشجويان بهداشت محيط كار

* 1383 جايزه ملي براي تحقيقات و خدمات توسط سازمان حفاظت محيط زيست

* 1383 جايزه استاد پيشكسوت براي  سوابق خدمات دانشگاهي توسط دانشگاه علوم پزشكي تهران

* 1382 لوح تقدير براي سوابق پژوهشي توسط وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

* 1382 لوح تقدير براي بررسي مشكلات زيست محيطي نيروگاه توسط وزير نيرو

* 1376 لوح تقدير براي ارائه مقاله توسط وزير صنايع

* 1387 لوح شهرداري براي انتخاب سي شخصيت برتر زيست محيطي توسط شهردار تهران

* 1386 لوح و جايزه كتاب به مناسبت انتخاب كتاب آلودگي هوا به عنوان كتاب برگزيده سال توسط رئيس دانشگاه تهران

 و چندين لوح و جايزه در كنفرانس ها و ساير موارد از روساي دانشگاهها و وزاري دولت

 

 

منبع :http://alumni.tums.ac.ir

گرد آوری: مهندس فاطمه ارمک

 

نظرات  

0 # ماروسی 1395-03-08 07:05
ذکر یاد اساتید قدیمی بهداشت محیط فی نفسه عملی خوب و در خور تحسین است.
اما بهتر است این کار بتوسط اساتید بهداشت محیط و یا دانشجویان بهداشت محیط با انجام مصاحبه حضوری صورت پذیرد و ترجیحا از کپی پیست اجتناب.
مطالب مربوط به استاد غیاث الدین و دیگر اساتید بیشتر بر گرفته از سایت دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران است. و حتی ویرایش هم نشده است.
حداقل کاری که لازم بود ویرایش متن های کپی برداری شده از تارنماهای دیگر بود.
به امید پربارتر شدن سایت شما
پیروزباشید و سر بلند.
پاسخ | پاسخ با نقل قول کردن | نقل قول
0 # اguilaniaeh 1395-03-14 14:05
با تشکر از حسن توجه جنابعالی
متاسفانه با توجه به عدم دسترسی به این عزیزان امکان مصاحبه حضوری وجود نداشت
در ضمن در اطلاعیه ای از جامعه عزیز بهداشت محیط درخواست شده بود که اگر کسی امکان دسترسی به زندگینامه این اساتید دارد برای انجمن ارسال فرماید یا مصاحبه حضوری نماید
لذا در آینده امیدواریم این مطالب برای خوانندگان گرامی پربارتر از قبل گردد.

انجمن علمی بهداشت محیط شعبه گیلان
پاسخ | پاسخ با نقل قول کردن | نقل قول

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تصویر بالا را در کادر زیر وارد نمایید. در صورتی که عبارت خوانا نیست اینجا کلیک کنید

انجمن علمی بهداشت محیط ایران (شاخه گیلان) در نظر دارد همایش‌ها و برنامه‌های آتی خود را با مشارکت حامیان مالی برگزار نماید. لذا این انجمن، از کلیه صنایع و شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات معتبر فعال در زمینه بهداشت محیط، محیط زیست دعوت می‌نماید پیشنهادات خود را از طریق ایمیل guilaniaeh@gmail.com  ارسال نمایند.

تقویم بهداشت محیط

2 فروردین: روز جهانی آب

15 خرداد: روزجهانی‌محیط زیست

4 مهر: روز جهانی بهداشت محیط

29 دی: روز جهانی هوای پاک

تمام حقوق مادی و معنوی سایت انجمن علمی بهداشت محیط ایران شعبه گیلان محفوظ است