دکتر آزیتا محققیان

 

مشخصات فردي:

نام: آزیتا

نام خانوادگی: محققیان

رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط

نشانی محل کار: رشت - دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 

 

وضعيت استخدامي:

 

نوع استخدام

مرتبه علمي

پايه

تاريخ آخرين ارتقاء

تاريخ استخدام

ملاحظات

 پيماني

 مربي

 8

 

 29/11/79

 

 

 

سوابق تحصيلي:

 

رديف

عنوان درجه تحصيلي

رشته تحصيلي

محل تحصيل

تاريخ شروع

تاريخ اتمام

1

 كارشناسي ارشد

 مهندسي بهداشت محيط

 دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران

 بهمن75

مرداد 78

2

 دكتري تخصصي

 مهندسي بهداشت محيط

 دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران

 مهر87

 -

 

عنوان رساله(ها):

 

1- بهينه سازي مرحله انعقاد آب با املاح فريك جهت  حذف مواد آلي طبيعي از آب

2- توسعه روش های نوین گندزدایی  در حذف هورمونهای استروژنی طبیعی و مصنوعی از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری  ومقایسه آن با روش های متداول

  

 

 

سوابق خدمت آموزشي در داخل و خارج كشور:

 

 

رديف

نام مؤسسه محل تدريس

مدت

مقطع تحصيلي

عناوين دروس تدريس شده

از

تا

1

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي گيلان  

 29/11/1379

 تاكنون

 كارداني –كارشناسي

-کارشناسی ارشد

 اصول هيدروليك-شيمي ميكروبيولوژي آب وفاضلاب-اصول بهداشت محيط-گندزداها وضدعفوني كننده ها-اصول تصفيه وبهسازي منابع آب-بهداشت مسكن واماكن عمومي-ميكروبيولوژي آب وفاضلاب-دفع فاضلاب دراجتماعات كوچك-آلودگي هوا وآلودگي صوتي-بهداشت مواد غذايي-آنالیز دستگاهی-......

2

 

 

 

 

 

 

1.    شركت در دوره‌هاي آموزشي، پژوهشي واجرايي:

 

رديف

نوع دوره

نام دوره

محل برگزاري

تاريخ برگزاري

توضيحات

آموزشي

پژوهشي

اجرايي

1

 *

 

 

 كار با نرم افزار Word

 دانشگاه علوم پزشكي گيلان  

 31/6/83

 

2

 *

 

 

 كار با نرم افزارExcel

 دانشگاه علوم پزشكي گيلان  

  31/6/83

 

3

 *

 

 

 كار با نرم افزارPower Point

دانشگاه علوم پزشكي گيلان   

  31/6/83

 

4

 *

 

 

 كار با سيستم عامل Windows

 دانشگاه علوم پزشكي گيلان  

  31/6/83

 

5

 *

 

 

 اينترنت

 دانشگاه علوم پزشكي گيلان  

  31/6/83

 

6

 

 

ارائه مطلب به زبان انگليسي 

 دانشگاه علوم پزشكي گيلان  

 9/8/86-10/8/86

 

7

 * 

 

 

ارائه پوستر 

  دانشگاه علوم پزشكي گيلان  

 6/3/83-7/3/83

 

8

*

 

 

مقاله نويسي به زبان انگليسي

دانشگاه علوم پزشكي گيلان  

14/12/82

 

9

*

 

 

مشاوره وراهنمايي تحصيلي

دانشگاه علوم پزشكي گيلان  

28/11/85-29/11/85

 

10

*

 

 

روش تحقيق كيفي

دانشگاه علوم پزشكي گيلان  

17/3/85-18/3/85

 

11

*

 

 

سيستم هاي اطلاع رساني پزشكي

دانشگاه علوم پزشكي تهران

17/9/77-18/9/77

 

 

 

عناوين طرح‌هاي تحقيقاتي مصوب :

 

 

رديف

نام مؤسسه محل پژوهش

مدت

 

عناوين طرح‌ها و پروژه‌هاي تحقيقاتي

از

تا

1

 دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي گيلان  

83

 84

 بررسي وضعيت بهداشت محيط بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي گيلان  در رشت

2

 دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي گيلان  

83 

85 

 بررسي كمي وكيفي مواد زائد جامد بيمارستاني دراستان گيلان(همكارطرح)

3

شركت آب وفاضلاب استان گيلان          

85

86

حذ ف تري هالومتان از شبكه توزيع آب استان گيلان با استفاده از مطالعات    پايلوت(همكار طرح)

 

4

شركت آب وفاضلاب استان گيلان          

85

86

حذ ف آفت كش هااز منابع آب استان گيلان  با استفاده از مطالعات    پايلوت(همكار طرح)

 

5

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي گيلان  

87

88

مطالعه تصفيه فاضلاب بيمارستاني با استفاده از فراينده تلفيقي لجن فعال    بامحيط  رشد چسبيده (پوسته شلتوك برنج) (همكار طرح)

6

 

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران

87

88

بررسي پتانسيل تشکيل و غلظت تري هالومتان ها (THMs) در خروجي تصفيه خانه ها و شبکه توزيع آب آشاميدني تهران

 

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران

89

90

تعیین میزان فلزات سنگین در چای کشت شده در استانهای گیلان ومازندران

 

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران

90

92

توسعه روش های نوین گندزدایی  در حذف هورمونهای استروژنی طبیعی و مصنوعی از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری  ومقایسه آن با روش های متداول

 

عناوين تحقيقاتي مورد علاقه:

 

1-       مسائل مربوط به آب وفاضلاب 

 

  

 

 

 

تأليف،تدوين، تصحيح و ترجمه كتاب:

 

 

رديف

عنوان كتاب

نوع كتاب (نگارش، ترجمه، گردآوري و تصحيح)

تاريخ نگارش يا...

نام و مشخصات محل انتشار

تاريخ انتشار

نام همكار(ان)

1

ازناسيون آب وفاضلاب

 ترجمه

 84

 دانشگاه علوم پزشكي گيلان  

 84

 دكتر فروغ واعظي

2

 تصفیه فاضلاب صنعتی

 ترجمه

 92

 دانشگاه علوم پزشكي گيلان  

92 

 -

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلي:

 

رديف

عنوان مقاله

نوع مقاله

نام و مشخصات  نشريه 

زبان مقاله

نام ناشر ومحل انتشار

همكار(ان)

1

 Improvement of NOM removal from water resources by modifying the coagulation process

 علمي پژوهشي

 

 Iranian journal of environmental health science & engineering

 انگليسي

 دانشگاه علوم پزشكي تهران-تهران

 دكتر فروغ واعظي

2

 تنظيم شرايط انعقاد در جهت حذف موثر مواد آلي از آبهاي سطحي

علمي ترويجي

آب وفاضلاب

 فارسي

 مهندسين مشاور طرح وتحقيقات آب وفاضلاب- اصفهان

 دكتر فروغ واعظي

3

Determination of lead, cadmium and arsenic in infusion tea cultivated in north ofIran

 علمي پژوهشي

 

 Iranian journal of environmental health science & engineering

 انگليسي

 دانشگاه علوم پزشكي تهران-تهران

 

             

 

مقالات چاپ شده به زبان خارجي:

 

رديف

عنوان مقاله 

نوع مقاله

نام ومشخصات نشريه

زبان مقاله

نام ناشر و محل انتشار

همكار(ان)

 

1

 Improvement of NOM removal from water resources by modifying the coagulation process

 علمي پژوهشي

 

 Iranian journal of environmental health science & engineering

 انگليسي

 دانشگاه علوم پزشكي تهران-تهران

دكتر فروغ واعظي

 

2

 Determination of Copper, Nickel and Chromium Contents in Cultivated Tea in North of Iran

 علمي پژوهشي

 

  انگليسي

 

 

 

3

Assessment of water quality in groundwater resources of Iran using a modified drinking water quality index (DWQI)

 

Ecological Indicators

 انگليسي

 

 

 

 

 

 

مقالات در همايش ها و كنفرانس هاي داخلي و خارجي:

 

رديف

عنوان مقاله

نوع مقاله

تاريخ چاپ يا ارائه

عنوان همايش  يا كنفرانس و محل برگزاري

همكار(ان)

1

 اصلاح مرحله انعقاد براي حذ ف مواد آلي از آب

 

 آبان 79

 سومين سمينار كشوري بهداشت محيط-كرمان

 دكتر فروغ واعظي

2

 بررسي وضعيت بهداشت محيط بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي گيلان  در رشت

 

 آبان 87

سمينار كشوري بهداشت محيط-زاهدان

 دكتر كامران تقوي

3

 وضعيت بهداشت محيط بيمارستان الزهراي رشت

 

آذر86

 چهارمين سمينارتازه هاي علمي در پرستاري –مامايي و بهداشت-رشت

  دكتر كامران تقوي

4

 بررسي شاخص هاي بهداشت محيط در لنژري بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي گيلان  در رشت

 

 اسفند84

 دومين سمينارتازه هاي علمي در بهداشت-رشت

  دكتر كامران تقوي

5

 Physical analysis of medical university solid wastes in Rasht-Iran

 

 March 30-April 2-2008

 The 23 international conference on solid wastes technology & management-Philadelphia-USA

 دكتر كامران تقوي

6

 Modifying the Coagulation Process for NOM Removal from Water Resources

 

2009

7th IWA World Congress on Water Reclamation and Reuse 20-25 September 2009

,Brisbane,Australia

 

  

2.    تشويق‌ها و تقديرهاوجوائز:

 

رديف

عنوان

تاريخ‌ دريافت

علت دريافت

محل ‌دريافت

نام و سمت مقام اعطا كننده

1

 پژوهشگر نمونه

 87

 

 دانشگاه علوم پزشكي گيلان

 دكتر علي منفرد-معاون آموزشي  دانشگاه علوم پزشكي گيلان

2

 پژوهشگر نمونه

 92

 

 دانشگاه علوم پزشكي گيلان

 دكتر شفقی-معاون آموزشي  دانشگاه علوم پزشكي گيلان

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

  شركت در كميته‌ها و شوراهاي دانشگاه، وزارتخانه، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و...  :

 

 

رديف

نام كميته يا شورا

مدت فعاليت

شماره و تاريخ ابلاغ

توضيحات

از

تا

1

 عضو شوراي تشويق دانشكده بهداشت رشت

 دانشگاه علوم پزشكي گيلان

1/6/84

تاكنون

3672/113/آ/3/ب

2

 عضو كميته ارزيابي وانتخاب مقالات برتر  كنگره هاي داخلي

 دانشگاه علوم پزشكي گيلان

 30/4/83

تاكنون

 1561/132/3/پ

3

 عضو شوراي آموزشي پژوهشي دانشكده بهداشت

 

 دانشگاه علوم پزشكي گيلان

 31/2/81

 تاكنون

 312/115/آ/ب

4

 عضو كميته  ارزشيابي دروني

 دانشگاه علوم پزشكي گيلان

 

 

 

  

3.    پايان‌نامه‌هاي سرپرستي شده:

 

رديف

عنوان پايان‌نامه

تعداد

عنوان دوره تحصيلي

نوع پايان نامه

تاريخ

محل انجام

اسامي همكاران به ترتيب اولويت(شامل نام متقاضي)

سمت در ارتباط با پايان نامه

كارشناسي ارشد

دكتري عمومي

دوره تخصصي

دكترا

 (PHD)

تحقيقي

غيره

شروع

پايان

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تصویر بالا را در کادر زیر وارد نمایید. در صورتی که عبارت خوانا نیست اینجا کلیک کنید

انجمن علمی بهداشت محیط ایران (شاخه گیلان) در نظر دارد همایش‌ها و برنامه‌های آتی خود را با مشارکت حامیان مالی برگزار نماید. لذا این انجمن، از کلیه صنایع و شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات معتبر فعال در زمینه بهداشت محیط، محیط زیست دعوت می‌نماید پیشنهادات خود را از طریق ایمیل guilaniaeh@gmail.com  ارسال نمایند.

تقویم بهداشت محیط

2 فروردین: روز جهانی آب

15 خرداد: روزجهانی‌محیط زیست

4 مهر: روز جهانی بهداشت محیط

29 دی: روز جهانی هوای پاک

تمام حقوق مادی و معنوی سایت انجمن علمی بهداشت محیط ایران شعبه گیلان محفوظ است